no image

Hiện nay doanh nghiệp Việt Nam trong khâu tuyển dụng nhân sự đều có sự ưu tiên tuyển dụng người lao động nước ngoài và làm việc. Để người la...