Breaking News
Loading...

Ở Việt Nam, để người lao động có thể làm các công việc trí óc cần trình độ chuyên môn thì người lao động cần phải xin giấy phép lao động. Tuy nhiên, thủ tục này có vẻ rườm rà và khó hiểu, thâm chí nếu các đơn vị dịch vụ xin giấy phép lao động tiến hành thực hiện thì vẫn có trục trặc có thể xảy ra vậy thì dưới góc nhìn của một đơn vị tư vấn giấy phép lao động thì thủ tục này có đơn giản không.

Đối với thủ tục xin giấy phép lao động. Việc đầu tiên cần xác định người lao động sẽ làm công việc hay vị trí gì. Bởi vì theo quy định của Việt Nam thì sẽ ưu tiên người Việt Nam thực hiện các công việc. Duy chỉ có những công việc cần trình độ chuyên môn kĩ thuật cao thì mới được phép sử dụng lao động nước ngoài. Những vị trí thường thấy của người lao động nước ngoài thường là chuyên gia trong một linh vực mà lao động Việt Nam không đủ trình độ thực hiện.

Sau khi xác định được nhu cầu sử dụng lao động thì cần phải xin ý kiến Chủ tịch ủy ban nhân dân quận hoặc huyện đó để xét thử có vị trí đó có thật sự cần thiết để thuê lao động nước ngoài làm việc hay không. Về vấn đề này là vấn đề khó nhất trong quá trình thực hiện. Vì sẽ phụ thuộc vào cảm nhận cũng lối tư duy của Chủ tịch ủy ban nhân dân. Nếu trong trường hợp, không đồng ý thì sẽ gây phiền phức do người lao động nước ngoài.

Sau khi xin phép chủ tịch Ủy Ban nhân dân nếu được chấp thuận thì sẽ tiếp tục nộp hồ sơ vào Sở Lao động thương binh xã hội thành phố hoặc tỉnh để tiến hành xem xét tài liệu hồ sơ. Như đã nói ở trên thì hồ sơ xin giấy phép lao động thì sẽ phải thể hiện được trình độ của người lao động nước ngoài, sao cho khớp với lý do "tại sao người Việt Nam không thể đảm nhận vị trí này mà phải để cho người nước ngoài. Về phần này thì các đơn vị dịch vụ xin giấy phép lao động làm rất tốt.

Bước sau cùng, sau khi thực hiện xong thì chờ đến khi ra kết quả. Với giấy phép lao động đã cầm trong tay thì người lao động sẽ được làm việc tại Việt Nam và hưởng các điều khoản trong hợp đồng lao động. Tuy nhiên, người sử dụng la ondgj thì càn nộp 1 bản hợp động dịch vụ cho Sở lao động thương binh xã hội để lưu hô sơ. Và chứng mnh rằng người lao động có làm việc.
Lưu ý: là cần phải thực hiện đúng quy định về bảo hiểm xã hội thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài.