Breaking News
Loading...

Theo quy định của Việt Nam thì không cấm lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn có một số hạn chế về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo như quy định thì để tiến hành xin giấy phép lao động cho người nước ngoài thì cần phải có báo cáo giải trình. Đây là thủ tục để xin ý kiến chủ tịch ủy ban nhân dân về việc "người lao động nước ngoài làm ở vị trí này được hay không. Tuy là không có điều khoan cấm làm việc nhưng lại có sự ràng buộc khi thực hiện xin ý kiến chủ tịch ủy ban. Điều này có nghĩa, nên chủ tịch UBND tỉnh không đồng ý việc người nước ngoài được làm thủ tục này thì xem như không thể tiến hành xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài được.

Như vậy, trong báo cáo gỉai trình nhu cầu sử dụng lao động thì cần phải giải thích rõ, lý do vì sao chỉ có người lao động nước ngoài mới làm được ở vị trí này mà không phải vị trí khác. Để có thể làm đúng được mong muốn và miêu tả được mong đợi thì nên nhờ các đơn vị dịch vụ xin giấy phép lao động. Với nhiều năm kinh nghiệm và với kiến thức về tư vấn pháp luật, những đơn vị dịch vụ này sẽ làm được rất tốt vai trò tư vấn và hướng dẫn soạn báo cáo giải trình cho các đơn vị.

LAVN - đơn vị đã có hơn 8 năm trong lĩnh vực giấy phép lao động, cam kết sẽ hỗ trợ quý khách soạn và nộp báo cáo giải trình xin ý kiến chủ tịch UBND. Giúp quý khách biết được rõ hơn là mình sẽ tuyển dụng người lao động vào vị trí nào.