Breaking News
Loading...

Hiện nay, đa số các doanh nghiệp tại Việt Nam thường có xu hướng mời hoặc tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm việc. Tùy vào những mục đích khác nhau, việc làm này có thể giúp doanh nghiệp thu được nguồn lợi nhuận đáng kể, cũng như có sự mở rộng hơn trong phạm vi hoạt động.

Thứ nhất, đối với trường hợp mời người lao động nước ngoài thông qua dịch vụ xin giấy phép lao động vào làm việc tại vị trí quản lý, với các chức vụ như giám đốc, trưởng phòng, doanh nghiệp. Không quá khó để nhận ra, với những yêu cầu bắt buộc về hội nhập và cân bằng tính cạnh tranh của mình trên thị trường, tại sao doanh nghiệp Việt Nam lại có xu hướng chọn người lao động nước ngoài?
Hiện nay, đa số các doanh nghiệp tại Việt Nam thường có xu hướng mời hoặc tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm việc. Tùy vào những mục đích khác nhau, việc làm này có thể giúp doanh nghiệp thu được nguồn lợi nhuận đáng kể, cũng như có sự mở rộng hơn trong phạm vi hoạt động.
Thứ nhất, đối với trường hợp mời người lao động nước ngoài vào làm việc tại vị trí quản lý, với các chức vụ như giám đốc, trưởng phòng, doanh nghiệp. Không quá khó để nhận ra, với những yêu cầu bắt buộc về hội nhập và cân bằng tính cạnh tranh của mình trên thị trường, các doanh nghiệp luôn mong muốn mời hoặc tuyển dụng người nước ngoài có năng lực quản lý để điều hành các mảng chính như đối ngoại, giao kết hợp đồng nước ngoài, tuyển dụng nhân sự nước ngoài vào làm việc.
Thực tế cho thấy, mức lương mà lao động nước ngoài ở vị trí này thường cao hơn gấp nhiều lần so với lao động trong nước, tuy nhiên, doanh nghiệp thường không phải lo lắng quá nhiều về việc chi trả, vì lợi nhuận mà họ thu được từ việc mở rộng phạm vi kinh doanh cũng không hề nhỏ.
Không những vậy, khi lựa chọn người nước ngoài vào làm việc, doanh nghiệp sẽ tự tin hơn trong việc thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện tại nước ngoài. Để nâng cao uy tín, chất lượng với khách hàng, việc mở rộng phạm vi kinh doanh, đầu tư là điều không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. Và với việc tuyển dụng lao động nước ngoài vào vị trí quản lý, mọi vấn đề sẽ trở nên dễ dàng hơn, bởi rõ ràng, khi một lao động nước ngoài đang điều hành, kiểm soát hoạt động kinh tế - tài chính của một công ty, họ có trách nhiệm phải đóng góp khả năng của mình để tạo danh tiếng cũng như nâng mức lợi nhuận cho công ty mình, thông qua việc liên hệ và hỗ trợ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại đất nước của họ hoặc các nước khác.n mong muốn mời hoặc tuyển dụng người nước ngoài có năng lực quản lý để điều hành các mảng chính như đối ngoại, giao kết hợp đồng nước ngoài, tuyển dụng nhân sự nước ngoài vào làm việc.
Thực tế cho thấy, mức lương mà lao động nước ngoài ở vị trí này thường cao hơn gấp nhiều lần so với lao động trong nước, tuy nhiên, doanh nghiệp thường không phải lo lắng quá nhiều về việc chi trả, vì lợi nhuận mà họ thu được từ việc mở rộng phạm vi kinh doanh cũng không hề nhỏ.

Không những vậy, khi lựa chọn người nước ngoài vào làm việc, doanh nghiệp sẽ tự tin hơn trong việc thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện tại nước ngoài. Để nâng cao uy tín, chất lượng với khách hàng, việc mở rộng phạm vi kinh doanh, đầu tư là điều không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. Và với việc tuyển dụng lao động nước ngoài vào vị trí quản lý, mọi vấn đề sẽ trở nên dễ dàng hơn, bởi rõ ràng, khi một lao động nước ngoài đang điều hành, kiểm soát hoạt động kinh tế - tài chính của một công ty, họ có trách nhiệm phải đóng góp khả năng của mình để tạo danh tiếng cũng như nâng mức lợi nhuận cho công ty mình, thông qua việc liên hệ và hỗ trợ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại đất nước của họ hoặc các nước khác.