Breaking News
Loading...

Info Post
Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm là cơ sở để nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu có thể đưa sản phẩm thực phẩm của mình ra lưu hành tại thị trường. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật hiện hành, với điều kiện là nhà sản xuất, kinh doanh không có sự thay đổi về quy trình sản xuất, chế biến thực phẩm làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu chất lượng và vi phạm các mức giới hạn an toàn thực phẩm so với mức đã công bố thì các loại giấy trên chỉ có hiệu lực trong vòng 05 năm đối với sản phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh có một trong các chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến: HACCP, ISO 22000 hoặc tương đương và 03 năm đối với sản phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh không có các chứng chỉ trên. Như vậy, sau các khoảng thời hạn nêu trên, nhà sản xuất hoặc kinh doanh phải tiến hành thủ tục xin cấp lại Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
Với khả năng và chuyên môn của mình, Công ty TNHH Tư Vấn L.A Việt Nam tự tin là một trong những công ty cung cấp dịch vụ công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm hiệu quả nhất hiện nay. L.A.V.N chúng tôi chuyên tư vấn cho khách hàng về các điều kiện, thủ tục để có thể công bố thực phẩm, xin cấp lại Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, bên cạnh đó, chúng tôi còn hỗ trợ Quý Khách hàng thành lập hồ sơ cũng như thay mặt Quý Khách hàng thực hiện các thủ tục công bố thực phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Trong phạm vi bài viết này, L.A.V.N CO., LTD xin hướng dẫn Quý Khách hàng chuẩn bị những tài liệu cần thiết cho hồ sơ xin cấp lại Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm như sau:
_ Đơn đề nghị cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. (Theo mẫu)
_ Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm lần gần nhất. (Bản sao y)
_ Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ do phòng kiểm nghiệm được công nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định (bản sao y)
+ 1 lần/năm đối với cơ sở có một trong các chứng chỉ về hệ thống quản lý chất     lượng tiên tiến: GMP, HACCP, ISO 22000 và tương đương.
+ 2 lần/năm đối với các cơ sở không có các chứng chỉ trên.
_  Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương. (Nếu có)
Trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Trong trường hợp nhà sản xuất, kinh doanh có bất kỳ sự thay đổi nào trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu chất lượng và vi phạm các mức giới hạn an toàn thực phẩm so với công bố, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm phải thực hiện lại việc công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dịch vụ của Công ty Tư Vấn L.A.V.N CO., LTD cung cấp:
_ Tư vấn điều kiện, thủ tục công bố thực phẩm sản xuất trong nước và thực phẩm nhập khẩu.
_ Xây dựng bộ hồ sơ công bố chất lượng thực phẩm.
_ Xin các loại giấy phép con để hoàn thiện bộ hồ sơ công bố chất lượng thực phẩm.
_ Tư vấn cho khách hàng những việc cần làm sau khi đã công bố thực phẩm.
_ Tư vấn điều kiện, thủ tục xin cấp lại Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
_ Xây dựng bộ hồ sơ xin cấp lại Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

_ Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, thúc đẩy quá trình thẩm định hồ sơ, nhận kết quả từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.